Modul Bahasa TUFS

Senarai Kosa Kata
id Kosa kataBilangan yang diperoleh: 1 kata

1 ဧည့်လမ်းညွှန်/ဂိုက်