TUFS Language Modules

ArabicText
مساءالخير يا دكتور احمد.‏masaa# el-xeer ya doktoor #aHmad .
ازيك يا علي عامل ايه؟ezzayy-ak ya 9ali , 9aamel #eeh ?
كويس؟kowayyes ?
الحمد لله كويس.‏elHamd ellaah kowayyes .
و حضرتك، بخير الحمد لله.‏we HaDretak bixeer elHamd lellaah ?
يعني ماشيه.‏ya9ni , macya .
فيه حاجه؟fi Haaga ?
كُنت عاوز اسأل حضرتك عن حاجه في المحاضره اللي فاتت.‏konte 9aawez #as#al HaDretak 9an Haaga fi l-moHadra lli faatet .
حاجه في الدراسه يعني طاب تعالى.‏Haaga fi d-diraasa ya9ni , Tab ta9aala .