TUFS Language Modules

ArabicText
عاوز تاخُد ايه يا احمد.‏9aawez taaxod #eeh , ya #aHmad .
انا حاخُد حاجه خفيفه و انت تخدي ايه؟#ana Ha-axod Haaga xafiifa , w-enti taxdi #eeh ?
مُمكن آخُد كباب او محشي.‏momken #aaxod kabaab aw maHci .
بكام ده؟bekaam dah ?
ايه ده!‏#eeh dah !
ده غالي قوي.‏dah Gaali #awi .
خلاص آخُد فول.‏xalaaS , #aaxod fuul .