TUFS Language Modules

ArabicText
كريم انت عندك هويات مُعينه ؟kariim , #enta 9and-ak hewayaat mo9ayyana ?
ايوه اسمع العب مزيكا و اوقات بالعب تنس.‏#aiwa , baHebb #asma9 mazziika wi #aw#aat bal9ab tenes .
وانت بتلعب حاجه؟w-enta bitel9ab Haaga ?
انا معنديش هوايه مُعينه بس باعرف احرّك ودني.‏#ana ma 9and-ii-c hewaaya mo9ayyana . bass ba9raf #aHarrak weddni .
إزاي يعني ؟#ezzaay ya9ni ?
كده.‏keda.
اه واللهِ بتتحرك لا هايل جداً .‏aa wallaahi bitetHarrak . laa haayel geddan