TUFS Language Modules

ArabicText
لا طبعاً.‏la# Tab9an .
كلامك غلط خالص.‏kalaam-ek Galat xaaleS .
غلط ده ايه.‏Galat da #eeh .
طب انت إيه رأيك؟‏Tab, #enta #eeh raay-ak .
انا عاوز أقول انه من الاحسن للواحد انه ياخُد محاضرات كتير و هوه فى سنه أُولى.‏#ana 9aawez a#uul #enn-o men el-#aHsan l-el-waaHed #enn-o yaaxod moHaadaraat kitiir wi howwa fi sana #uula .
و يكتب البحث بس في سنه رابعه.‏wi yekteb el-baHs bass fi sana rab9a .
بس عشان الواحد ياخُد محاضرات كتير يعنى المراجعة و التحضير هايكونواحاجه صعبة جداً.‏bass 9acaan el-waaHed yaaxod moHaadaraat kitiir , ya9ni l-morag9a wi t-taHdiir Ha-yekuunu Haaga sa9ba geddan .
و في قسمنا الواجبات كتير.‏wi fi qesm-ena el-waagebaat kitiir .
.ايه ده#eeh da .
واجبات؟waagebaat ?
فى قسمنا ما بتقولناش غير إقروا صفحة كذا.‏fi qesm-ena ma byet#al-le-naa-c Geer #e#ru SafHet kaza .
.ده طبعاً أريحda Tab9an #aryaH .
بس انا فى رأيى ان يكون في واجب أحسن.‏bass ana fi raay-i #enn-o yekuun fi waageb #aHsan .