TUFS Language Modules

ArabicText
جربت عرق الريان قبل هالمرة؟ʒarrabt ʕaraʔ әr-rayyaan ʔabl hal-marra ?
إي، جربته.‏ʔee, ʒarrabt-o.
والله يا أخي طيب.‏waLLa yaa ʔax-i Tayyeb.
طيب، شو بيفرق عن الوسكي؟Tayyeb, ʃuu byəfreʔ ʕan әl-wəski ?
أقوى من الوسكي.‏ʔaʔwa mn әl-wəski.
طب، شو بيفرق عن عرق الميماس؟Tabb, ʃuu byəfreʔ ʕan ʕarʔ әl-miimaas ?
روح يا زلمة! شو جاب لجاب!؟ruuħ yaa zalame ! ʃuu ʒaab la-ʒaab ?!
‏عرق الريان أطيب بكتير.‏ʕaraʔ әr-rayyaan ʔaTyab b-ktiir.