TUFS Language Modules

ArabicText
سؤال دخيل عينك.‏suʔaal daxiil ʕeen-ak.
إي، تفضل.‏ʔee, tfaDDal.
هادا الفاكس عطلان شي؟haada l-faaks ʕaTlaan ʃii ?
لا، شغال.‏laʔ, ʃağğaal.
خير إنشالله؟xeer ʔənʃaaLLa ?
صار لي ساعة عم حاول فيه وما كان يشتغل.‏Sar-l-i saaʕa ʕam-ħaawel fii w-maa kaan yəʃtəğel.
أيواه.‏ʔaywaa.
أول شي بدك تكبس على هاذا الزر.‏ʔawwal ʃii bədd-ak təkbes ʕala haada z-zərr.
طيب، كبست.‏Tayyeb, kabast.
وبعدين بتحط الورقة هون.‏w-baʕdeen bətħəTT әl-waraʔa hoon.
حطينا.‏ħaTTeena.
وبتدق الرقم.‏w-bəddəʔʔ әr-raqm.
هادا اللي عملته.‏haada lli ʕmәlt-o.
وآخر شي بتكبس على الزر الأحمر.‏w-ʔaaxer ʃii btəkbes ʕala z-zərr әl-ʔaħmar.
أيواه.‏ʔaywaa.
هادا اللي ما كبست عليه.‏haada lli maa kabast ʕalee.
يسلموا معلم.‏ysallmu mʕallem
ولو.‏wa-law.