TUFS Language Modules

ArabicText
قربت عطلة راس سنة.‏ʔarrabet ʕəTlet raas әs-səne.
إي، والله. سمعت إنها حلوة كتير باليابان.‏ʔee waLLa. sməʕt ʔənn-a ħəlwe ktiir bәl-yaabaan.
آه، إنتي هيّ أول سنة إلك هون، ما؟‏ʔaa, ʔənti hayy ʔawwal səne ʔəl-ek hoon, maa ?
إي، مستنية هالعطلة بس منشان روح عالينابيع الكبريتية.‏ʔee, məstannye hal-ʕəTle bass mənʃaan ruuħ ʕal-yanabiiʕ әl-kəbriitiyye.
حلوة كتير.‏ħəlu ktiir.
دخلك اليابانيين وين بروحوا بالعطلة؟daxl-ak әl-yaabaaniyyiin ween biruuħu bəl-ʕəTle.
في منهن بيقضوها مع العيلة،‏fii mən-on byəʔDuu-ha maʕ әl-ʕeele
وفي ناس بترجع على بلدها،‏w-fii naas btərʒaʕ ʕala balad-a
وفي منهن بسافروا لبرا.‏w-fii mən-on bisaafru la-barra.
إيواه.‏ʔeewaa.