TUFS Language Modules

ArabicText
شو الأكل اليوم؟ʃuu l-ʔakl әl-yoom ?
مشاوي وكباب وسلطات ومحاشي.‏maʃaawi w-kebab w-salaTaat w-maħaaʃi
شو ما في غير هيك؟ʃuu maa fii ġeer heek ?
إنتي شو رح تاخدي؟ʔənti ʃuu raħ-taaxdi ?
أنا رح آخد كبة.‏ʔana raħ-ʔaaxod kəbbe,
روح قلبي الكبة.‏ruuħ ʔalb-i l-kəbbe,
وخصوصاً المشوية.‏w-xSuuSan əl-məʃwiyye.
ما بحب ريحة الشوي والمشاوي كلها.‏maa bħəbb riiħt әʃ-ʃawi wәl-maʃaawi kəll-a.
والكبة تقيلة على معدتي.‏wәl-kəbbe tʔiil ʕala məʕdt-i.
أحسن شي آخد محاشي مع شوية سلطة.‏ʔaħsan ʃii ʔaaxod maħaaʃi maʕ ʃwayyet salaTa.
شو اعتمدنا يعني؟ʃuu ʕtamadna yaʕni ?
نطلب؟nəTlob ?