TUFS Language Modules

ArabicText
يا شباب،‏yaa ʃabaab.
أنا بعرف إنه الفحص حيكون صعب عليكن.‏ʔana baʕref ʔənn-o l-faħS ħa-ykuun Saʕb ʕalee-kon.
بس بدي ياكن تشدوا حيلكن وتحلوا عن فهم.‏bass bədd-i yaa-kon tʃəddu ħeel-kon w-tħəllu ʕan fəhm.
قصدك يعني ... إذا حفظنا منيح منجيب علامات منيحة؟ʔaSd-ak yaʕni ... ʔiza ħafazna mniiħ mənjiib ʕalaamaat mniiħa ?
مو ضروري.‏muu Daruuri.
لإنه إذا حفظتوا بصم من دون ما تفهموا، ما رح تعرفوا تحلوا.‏laʔənn-o ʔiza ħafaztu baSm mən duun ma təfhamu maa raħ-taʕrfu tħəllu.
وفي علامات عالوظايف؟w-fii ʕalaamaat ʕal-waZaayef ?
إي، طبعاً.‏ʔee, Tabʕan.
‏معناها الوظايف كمان مهمة منشان العلامة.‏maʕnaa-ha l-waZaayef kamaan mhəmme mənʃaan әl-ʕalaame.
أكيد مهمة منشان تفهم المادة أكتر.‏ʔakiid mhəmme mənʃaan təfhamu l-maadde ʔaktar.
باينته هالفحص صعب كتير.‏baayənt-o hal-faħS Saʕb ktiir.
وشكلها ما رح نجيب علامة منيحة.‏w-ʃakl-a maa raħ-nʒiib ʕalaame mniiħa.
متل ما قلت لكن، مو المهم العلامة.‏mətl-ma ʔəlt-əl-kon. muu l-mhəmm əl-ʕalaame.
أهم شي إنكن تفهموا المادة.‏ʔahamm ʃii ʔənn-kon təfhamu l-maadde.