TUFS Language Modules

ArabicText
لك وين الأكل يا مرة!؟lakk ween әl-ʔakl yaa mara ?!
على مهلك على مرتك شوي.‏ʕala mahl-ak ʕala mart-ak ʃwayy.
لك وين نفاضة السكاير!؟lakk ween naffaaDt әs-sagaayer ?!
مو من ساعة قلت لك هاتيها!؟muu mən saaʕa ʔəlt-əll-ek haatiiy-a ?!
شو، يا معلم؟ʃuu, yaa mʕallem ?
من إيمتى كنت تدخن؟mən ʔeemta kənt tdaxxen ?
طول عمري بدخن.‏Tuul ʕəmr-i bdaxxen.
لك يالله يا مرة!‏lakk yaLLa yaa mara !
وين المازا؟ween әl-maaza ?!
ليش هيك قاسي كتير عمرتك؟leeʃ heek ʔaasi ktiir ʕa-mart-ak ?
بيني وبينك، أنا بالبيت مالي كلمة على مرتي.‏been-i w-been-ak, ʔana bəl-beet maal-i kəlme ʕala mart-i,
متل رجل الكرسي.‏mətl rəʒl әl-kərsi.
طرطور، الله وكيلك.‏TarTuur, ʔaLLa wakiil-ak.