東京外国語大学言語モジュール

Ang Dalagang Pilipina

Ang dalagang Pilipina, parang tala sa umaga
Kung tanawin ay nakaliligaya
May ningning na tangi at dakilang ganda
Maging sa ugali, maging sa kumilos
mayumi, mahinhin, mabini ang lahat ng ayos
Malinis ang puso maging sa pag-irog
may tibay at tining ng loob

Bulaklak na tanging marilag, ang bango
ay humahalimuyak
Sa mundo’y dakilang panghiyas,
pang-aliw sa pusong may hirap.
Batis ng ligaya at galak, hantungan ng
madlang pangarap.
Iyan ang dalagang Pilipina, karapat-dapat
sa isang tunay na pagsinta.

どのように感じましたか。

何か、ゆったりとしていて、やさしい感じ。

文字は、ローマ字を読むようで、易しそう。

音の長短があり、ゆったりとした感じ。

“Ang Dalagang Pilipina.”(=“フィリピン乙女”)